Toestemmingsverklaring gebruik foto’s

Toestemmingsverklaring voor het gebruik van foto’s op sociale media

Door het luxury reset retreat aan te kopen, verklaar ik, als klant, hierbij dat ik akkoord ga met het gebruik van mijn voor en na
foto’s op sociale media door PIU BELLA, gevestigd te 2431 Laakdal, Lakstraat 110. Ik begrijp
dat deze foto’s kunnen worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, inclusief maar
niet beperkt tot het delen op sociale media-platforms zoals Instagram, Facebook en LinkedIn.
Ik begrijp ook dat mijn foto’s kunnen worden getoond in verschillende contexten, zoals
advertenties, blogposts, nieuwsbrieven, websitepagina’s en andere promotionele materialen van
PIU BELLA.
Ik erken dat ik vrijwillig toestemming geef voor het gebruik van mijn foto’s en dat ik begrijp dat
mijn identiteit mogelijk kan worden vastgesteld door deze foto’s. Ik ben me ervan bewust dat ik
op elk moment het recht heb om mijn toestemming in te trekken door schriftelijk contact op te
nemen met PIU BELLA, en dat mijn foto’s dan onmiddellijk zullen worden verwijderd van
sociale media en andere promotionele materialen.
Ik verklaar verder dat ik alle rechten en eigendomsbelangen in mijn foto’s bezit, en dat ik hiermee
PIU BELLA vrijwaar van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien